Adatvédelem


A jelen Adatvédelmi Szabályzat a https://www.obaghungary.com/ Honlapra vonatkozik, és szabályozza az Max&Bag KFT által felhasznált olyan személyes adatok kezelését, melyek az Max&Bag KFT Honlapján értékesítési vagy - a felhasználók beleegyezésével -, marketing tevékenység céljából kerülnek felhasználásra.

Ezenkívül az Adatvédelmi Szabályzat tájékoztatja az érdekelteket a 2003. június 30-ai 196-os sorszámú 13-as Olasz törvényerejű Rendelet értelmében. Az Adatvédelmi Szabályzat meghatározza az adatkezelőt, az összegyűjtött adatok típusát, a felhasználás célját és módját, annak természetét, miszerint választható vagy kötelező jellegű, a felhasználó személyes adatainak harmadik fél felé való felhasználásának helyét, ezek védelmének érdekében alkalmazott biztonsági intézkedések fokát, valamint a felhasználó jogait és azok gyakorlásának módját.

Az Adatkezelő

Az Adatkezelő az Max&Bag KFT, Vaci Utca, 81, 1056, Budapest, Hungary.

Kapcsolat: , customerservice@obaghungary.com.

Az összegyűjtött adatok típusa és a felhasználás célja

Az Max&Bag KFT által összegyűjtött és felhasznált személyes adatok közé a keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító, adószám, és más esetlegesen választható információ tartozik.

Az Max&Bag KFT a felhasználó önkéntes beleegyezésével szolgáltatott személyes adatokat gyűjt és használ fel a Honlapon lévő Termékek értékesítésének, és ehhez szorosan fűződő tevékenységek céljából (melyek többek közt lehetnek: visszaélés megelőzése, visszáru kezelése, termékekre vonatkozó garancia, ügyfélszolgálat, a Honlap által történő kezdeményezéseken való részvétel, termékvásárlással kapcsolatos kérések küldése az Max&Bag KFT részére vagyis az Max&Bag KFT számára történő, ezzel kapcsolatos tevékenységekről szóló kommunikáció megküldése).

Az Max&Bag KFT a Felhasználó személyes adatait igazságszolgáltatási székhelyen, jogérevényesítés vagy -védés érdekében vagy a törvények, rendeletek, közösségi Uniós normák értelmében helyénvaló kötelezettség teljesítése érdekében is felhasználhatja.

Az Olasz Adatvédelmi Törvénykönyv 3-as cikkelye értelmében az Max&Bag KFT által a felhasználóktól begyűjtött személyes adatok közé csakis olyan adatok fognak tartozni, melyek kifejezetten szüségesek az eladási-, és minden ezzel kapcsolatos tevékenység folytatásához.

Ezenkívül a felhasználó előzetes, szabad és választható beleegyezésével az Max&Bag KFT kezelheti a felhasználók személyes adatait marketing célból is, vagyis a Termékekkel kapcsolatos információs hírlevelek küldéséhez, Max&Bag KFT-t érintő információk kapcsán, és a Max&Bag KFT által szervezett eseményekről vagy olyanokról, amelyeken az Max&Bag KFT is részt vesz, és különféle az Max&Bag KFT által szervezett események vagy kezdeményezésekről, és idetartoznak az ezekkel kapcsolatos meghívók is. A felhasználónak mindig lesz lehetősége visszavonni beleegyezését a hírlevelekre való feliratkozással kapcsolatban. Minden egyes kommunikáció esetében megtalálható egy olyan rész, amely kitér a beleegyezés visszavonásának módjaira, hogy a felhasználó ne kapjon több hírlevelet.

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása

Az adatok a felhasználó átali rendelkezésre bocsátása szükséges a Termékek a https://www.obaghungary.com/ honlapon keresztül történő értékesítési-, valamint az ezzel kapcsolatos tevékenységekhez. Ezenkívül a felhasználó személyes adatainak a rendelkezésre bocsátása kötelező a jogi jellegű rendelezések teljesítéséhez; hiszen a fent említett esetekben a személyes adatok esetleges hiánya ellehetetlenítené a felhasználó számára a szolgáltatások és termékek igénybevételét, valamint a https://www.obaghungary.com/ honlapon keresztül felvetett kérdésekre adandó válaszok és információk megválaszolását.

Ahogy fent is említésre került, a felhasználók a marketing célra felhasználandó adatok rendelkezésre bocsátásáról szabadon és fakoltatívan dönthetnek, ilyen esetekben a rendelkezésre bocsátás hiánya nem von maga után semmiféle következményt.

Az összegyűjtött személyes adatok tárolásának helye

Az összegyűjtött személyes adatokat az Max&Bag KFT kezeli. Megkérjük felhasználóinkat, hogy további információkért keressék meg az Adatvédelmi Szabályzat személyes adatok kommunikációjával kapcsolatos részét.

Sütik és tag-ek

A sütik (cookies) olyan file-ok, amelyek a felhasználó a Honlapra való feliratkozása után felhasználásra kerülő, és a felhasználó merevlemezén tárolt adatokat tartalmaznak. A Honlap különféle célokra sütiket és más interaktív technológiákat alkalmaz, mint például tag-eket, hogy a Honlapon egy hatékonyabb böngészést és belépést kínálhasson felhasználóinak, s ugyanígy hasznosak belső biztonsági célból, statisztikai elemzésekhez (például a Honlap forgalmáról) és a rendszer adminisztrációjához. A c.d. session sütik egy ideiglenes memóriában kerülnek elmentésre, és ezek törlődnek, amikor a felhasználó bezárja a böngészőt.

Az Max&Bag KFT által alkalmazott sütik és tag-ek nem engedélyeznek semmiféle ellenőrzési jogot az Max&Bag KFT számára a felhasználó számítógépével kapcsolatban. Az Max&Bag KFT nem használja a sütiket vagy a tag-eket a felhasználó számítógépén tárolt információkhoz való hozzáféréshez és a felhasználó tevékenységének a megfigyeléséhez.

A Honlap tartalmazhatja más honlapok link-jeit. Az Max&Bag KFT nem végez semmiféle ellenőrzést, és nem felelős a Honalpon keresztül elérhető weboldalakon jelenlévő sütikért és más technológiákért, melyek a felhasználók elérésére kerülnek felhasználásra, valamint ilyen oldalakon bármilyen más közzétett tartalomért vagy anyagért. A jelen Adatvédelmi Szabályzat csak az Max&Bag KFT-t érinti, ahogy feljebb elhangzott.

A személyes adatok kezelésének jellemzői és módja

Az Max&Bag KFT által összegyűjtött személyes adatok elsősorban eletronikus eszközökkel kerülnek felhasználásra, de előfordulhat manuális eszközökön keresztül is. Mindenesetre az adatok kifejezetten csak annyi időre lesznek megtartva, míg az adott cél elérésre nem kerül, és mindig megfelelnek az aktuális Adatvédelmi Törvény előírásainak.

A Személyes Adatok Védelméről szóló Törvénykönyv B. melléklete szerint (Minimális biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos techniai előírások) az Max&Bag KFT a biztonsággal kapcsolatos érvényben lévő rendelkezések szerint fogja kezelni a személyes adatokat, hogy minimálisra csökkenthesse az adatok akár véletlenszerű megsemmisítését, elvesztését, a nem engedélyezett belépést, és a nem elfogadott vagy a célnak nem megfelelő kezelését, összegyűjtését, vagy ilyen adatokkal való visszaélést, azok illegális vagy nem megfelelő használatát.

A személyes adatok átadása

A felhasználó személyes adatai az Max&Bag KFT azon alkalmazott munkatársai számára lesz elérhető, akik fel vannak hatalmazva azok kezelésére, a fent kiemelt célokkal kapcsolatban.

A teljes és frissített listája azoknak a Felelős Adatkezelőknek, valamint feleknek, akik az adatokat megkapják, elérhető az Max&Bag KFT számára küldött írásos kérvényen keresztül.

A felhasználó személyes adatai átadhatók olyan szakmabelieknek, munkatársaknak, jogi személyeknek, és olyan harmadik félnek, akik olyan terchinkai és szervezési szolgáltatást nyújtanak, amelyek hasznosak lehetnek a fent említett adatkezelési célokhoz az Max&Bag KFT számára. Az ilyen felek úgy kezelik az adatokat, akárcsak az adatkezelők, az adatfeldolgozók, vagy erre felhatalmazott személyek, az esetnek és a fenti céloknak megfelelően, Az Adatvédelmi Törvényönyv teljes tiszteletben tartásával; és számukra csak azon információk kerülnek átadásra, amelyek szükségesek tevékenységük teljesítéséhez. A felhasználó személyes adatai nem lesznek semmilyen módon se terjesztve.

A felhasználó jogai

Az Olasz Adatvédelmi Törvénykönyv 7-es cikkelye értelmében, a felhasználónak joga van, bármely pillanatban, visszaigazolást kapni az őt érintő személyes adatok létezéséről, tájékozódni azok tartalmát és eredetét illetően, ellenőrizni helyességét, kérni azok integrációját, frissítését, módosítását, törlését, névtelenné való átalakítását, törvénysértés esetén adatok blokkolását, valamint jogában áll dönteni az adatok kezeléséről törvényi okokból kifolyólag.
A saját jogok gyakorlása érdekében, vagy bármilyen kérdés, vagy az Max&Bag KFT általi személyes adatok kezelésével kapcsolatos információért a felhasználó a következő címet kell, hogy felkeresse: Vaci Utca, 81, 1056, Budapest, Hungary.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat folyamatosan frissítésnek van kitéve az Max&Bag KFT által. Mindig az Max&Bag KFT által közzétett verzió az, amely aktuálisan érvényben van. Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzat jelentős módosításon esik át, az Max&Bag KFT értesíteni fogja a felhasználókat erről az Max&Bag KFT-n való közzététellel.

Az Max&Bag KFT kéri a felhasználóit, hogy rendszeresen ellenőrizzék az Adatvédelmi Szabályzatot, így tájékozódhatnak annak esetleges módosításairól.